Pikopivovary

100 – 500 hl / rok

Zařízení domácího pivovaru je určeno pro výrobu piva v malých barech, restauracích a pro výrobu vlastního piva jako doplňkového sortimentu velkých pivnic. Zařízení umožňuje výrobu piv podle tradiční technologie používané většinou českých pivovarů.

1. Varna

Varna je dvounádobová, objem vyrážené mladiny 110, 250 l, válcová část a dno jsou vyrobeny z nerezové oceli, pokrývky a vnější plášť jsou měděné. Varna je umístěna v bloku o rozměrech š x d x v 1 000 x 2 400 x 2 400 mm a je vybavena kondenzací brýdových par. Standardní provedení obložení je nerezovým plechem, na přání zákazníka lze varnu obložit dřevem, profilovaným barevným nerezovým plechem, plastem nebo keramickými dlaždicemi.

Rmutomladinová pánev

otop: elektrická energie nebo pára
míchání: obtokem pomocí čerpadla s regulovatelnými otáčkami

Scezovací káď

scezování čerpadlem s regulovatelnými otáčkami
nerezové scezovací dno, kopačka, trysky na výplach pod scezovacím dnem

Potrubní propojení s armaturami

2. Chlazení

Chlazení mladiny je zajišťováno jednostupňovým deskovým chladičem a dochlazením v kvasné kádi. Chlazení kvasných kádí pro výstav do 250 hl / rok je zajišťováno prostorově, kádě s objemem 500 l jsou vybaveny duplikátory. Výrobu ledové vody zajišťuje výrobník chladu. Provzdušnění mladiny se provádí provzdušňovací svíčkou v kvasných kádích.

Deskový chladič: jednostupňový
Provzdušňovací svíčka: nerezové provedení
Výrobník chladu: pouze pro výstav 500 hl / rok

3. Hlavní kvašení

Hlavní kvašení probíhá v kvasných nádobách o objemu 250 l nebo 500 l

Kvasná nádoba
objem 250 l nerezové provedení
objem 500 l nerezové provedení s duplikátorem

Chladící box
vyrobený z nerez oceli, automatická regulace teploty
pro výstav piva od 250 hl / rok box z polyuretanových panelů

4. Dokvašování

Pivo dokvašuje v 50 nebo 100 l KEG sudech v chladícím boxu. Regulace hradícího přetlaku je zajišťována upravenými KEG hlavami. Pro výstav 500 hl / rok jsou nabízeny ležácké tanky o objemu 500 l.

Chladící box: vyrobený z nerezové oceli, automatická regulace teploty pro výstav od 250 hl/rok box z polyuretanových panelů
KEG sudy: objem 50 nebo 100 l
Ležácké tanky: objem 500 l, nerezové provedení, max. přetlak 200 kPa
Upravené KEG hlavy: regulace hradícího přetlaku, manometr
Stáčecí KEG hlava

5. Výčep piva

Čepování piva se provádí z KEG sudů, u výstavu 500 hl/rok ze dvou výčepních tanků

KEG sudy: objem 50 nebo 100 l
Výčepní tanky: objem 500 l, nerezové provedení, max. přetlak 300 kPa

6. Šrotovník

výkon, 50 kg / h

7. Tank na horkou vodu

objem 400 l, nerezové provedení, izolace, elektroohřev

8. Vzduchový kompresor

výkon 2 m3 / h, odlučovač oleje, regulace tlaku

Cena

2 – 4 miliony Kč, podle rozsahu dodávky

Dodací lhůta

4 měsíce od podpisu smlouvy

Požadavky na prostor a energie

Elektrická energie:

instalovaný příkon 20 – 25 kW podle velikosti varny
soustava PEN 3 x 380 / 220 V, 50 Hz

Prostor:

40 – 70 m2 podle zvolené varianty a velikosti výstavu
výška místností – minimálně 2,5 m

© 2014 - PIVO Praha, spol. s r.o..