Minipivovary

1. Předmět nabídky

500 – 20 000 hl / rok

Předmětem nabídky je technologie restauračního pivovaru o výstavu 500 – 20 000 hl/rok.
Rozhodující část technologického vybavení je výrobkem známých českých strojírenských firem.
Systém měření a regulace (pokud ho bude zákazník požadovat), je naopak tvořen dodávkami předních světových firem v této oblasti.
Firma PIVO Praha, s.r.o. zajišťuje kompletní dodávku – od zpracování projektu, až po uvedení zařízení do provozu zkušenými sládky.
Předností nabídky je možnost kompletace zařízení různých výrobců, což vytváří předpoklad pro nalezení optimálního technologického řešení i ceny podle konkrétních požadavků zákazníka.
Na zařízení lze vyrábět veškeré druhy piva podle specifických požadavků jednotlivých zákazníků.

2. Základní technické požadavky

I.. Prostor

Kapacita pivovaru do: 500 hl/rok           Plocha: 50 – 70 m2
Kapacita pivovaru do: 1 000 hl/rok           Plocha: 80 – 100 m2
Kapacita pivovaru do: 1 500 hl/rok           Plocha: 90 – 110 m2
Kapacita pivovaru do: 3 000 hl/rok           Plocha: 130 – 150 m2
Kapacita pivovaru do: 5 000 hl/rok           Plocha: 180 – 220 m2
Kapacita pivovaru do: 10 000 hl/rok           Plocha: 300 – 350 m2
Kapacita pivovaru do: 20 000 hl/rok           Plocha: 450 – 500 m2
Výška místností: do 1 500 hl/rok – varna min 3,0 m
Výška místností: – ostatní min 3,0 m
Výška místností: nad 1500 hl/rok – varna min 3,5 m
Výška místností: – ostatní min 3,5 m

II. Energie

a) El.energie : 3 x 380 / 220 V, 50 Hz

Celkový instalovaný příkon: do 1 500 hl/rok 45 kW
Celkový instalovaný příkon: nad 1 500 hl/rok – dle typu otopu varny od 35 – 220 kW

b) Ost. energie pro otop varny s kap. nad 1.500 hl/rok

externí zdroj páry 200 kg/h
zemní plyn 23 m3/h
lehký topný olej 19 kg/h
elektrická energie 180 kW

III. Základní suroviny

Voda Spotřeba 4 – 5 hl/hl piva.
Vydatnost zdroje bez akumulace – min. 1,0 l.s-1
Vydatnost zdroje s akumulací – min. 0,3 l.s-1
Kvalita tvrdost max. 12 on
Odpadní voda 3 – 4 hl/hl piva
Odpadní voda BSK5 – 1,0-5,0 kg.m-3
Slad plzeňský Spotřeba l8 kg/hl
Chmel granulovaný Spotřeba 300 g/hl ( možná částečná náhrada chmel. Extraktem )
Pivovarské kvasnice Spotřeba 0,1 l/hl

IV. Další pokyny pro zákazníka

Pro výběr optimálního technicko-technologického řešení i specifikaci dodávky a ceny je rozhodující předání následujících podkladů :

 • počáteční objem výroby a maximální objem výroby
 • sezónnost (léto, zima)
 • stupeň automatizace
 • počet druhů vyráběného piva
 • plánovaná forma prodeje piva (pouze restaurace, sudy, lahve)
 • stavební výkresy objektu kde má být pivovar umístěn

3. Popis zařízení

Dodávka představuje základní modul, který lze upravit podle specifických požadavků zákazníka.
Obsahuje všechny nezbytné soubory pro výrobu piva plzeňského typu pro příslušný roční výstav.

Specifikace dodávky:

1. Dvouválcový šrotovník
2. Varna, měděné provedení, velikost 5, 10 nebo 20 hl/várka
3. Vířivá káď
4. Deskový chladič
5. Zásobník teplé vody
6. Kvasné a ležácké tanky
7. Nádoba na kvasnice
8. Výčepní tanky
9. Sanitační nádrž
10. Čerpadla
11. Vzduchový kompresor (včetně provzdušňovacího systému)
12. Chladící systém pro technologická zařízení
13. Montážní materiál
14. Měření a regulace
15. Technologický projekt
16. Šéfmontáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy /v České republice je v ceně montáž/

Cena

4 – 25 mil Kč v závislosti na velikosti a rozsahu dodávky

Dodávku je možné doplnit o následující položky nezahrnuté v ceně :

 • know-how na výrobu speciálních druhů piva dle požadavků
 • výuka základů pivovarské výroby a zaškolení obsluhy na obdobném zařízení v ČR

Dle požadavků zákazníka je možné dále nabídku doplnit o :

 • vyvíječ páry (elektrický, LTO, plynový) – včetně potrubního propojení
 • filtraci piva
 • stáčení do lahví a stáčení do sudů
 • plná automatizace
 • pomocné vybavení (váhy, kontejnery na mláto, labor. vybavení, úprava vody, atd.)
© 2014 - PIVO Praha, spol. s r.o..